Back

Festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie - Wygiełzów

Festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie - Wygiełzów

Skansen w Wygiełzowie
Małopolska Organizacja Turystyczna zaprasza na kolejny koncert w ramach Festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie! Tym razem spotykamy się w powiecie chrzanowskim w gminie Babice a dokładnie w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w amfiteatrze na terenie skansenu. Koncert odbędzie się 11.08. 2019 r. o godz. 17.00


W magicznej scenerii skansenu będziemy podziwiać nie tylko niezwykłych muzyków z Zespołu Marii Pomianowskiej, ale także tancerzy z Baletu Cracovia Danza we wspaniałych strojach i oryginalnej choreografii.

Nie od dziś wiadomo, że niepowtarzalność dzieł Moniuszki w znacznym stopniu wyrasta z inspiracji muzyką ludową. Program „Pan Moniuszko zaprasza do tańca” łączy elementy czysto muzyczne
z tanecznymi, ukazując jak staropolskie instrumenty potrafią zagrać obok przaśnych oberków moniuszkowskie arcydzieła. W zespole obok akordeonu, fletów i bębnów grają niezwykłe staropolskie fidele kolanowe. Były one rozpowszechnione na ziemiach polskich w czasach Stanisława Moniuszki by popaść w zapomnienie na początku XX wieku.
Przedstawione zostaną unikalne ludowe pieśni, mazury, oberki, kujawiaki, a także pieśni Moniuszki przełożone na instrumenty ludowe oraz tzw. „biały głos". Całość wzbogacona będzie improwizacjami opartymi o melodyczne motywy moniuszkowskie.
Muzeum  Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie znajduje się u podnóża zamku Lipowiec. Na obszarze 5 ha rozmieszczono 23 obiekty budownictwa drewnianego Krakowiaków Zachodnich,
z terenów położonych na zachód od Krakowa. Najważniejszymi obiektami są XVII wieczny kościół
z Ryczowa i XVIII wieczny dwór z Drogini. Pośród ekspozycji na uwagę zasługują także oryginalne sprzęty codziennego użytku, warsztaty rzemieślników ludowych oraz klasa szkolna.


link do miejsca koncertu: http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=228&word=wygie%B3z%F3w

Wstęp na koncert jest wolny. Bezpłatne wejście na teren skansenu na hasło „koncert” lub „Muzyka Zaklęta w Drewnie” od godziny 16.00!
www.facebook.com/MuzykaZakletaWDrewnie
www.facebook.com/drewniana.malopolska

Festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie realizowany jest w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Multimedia

Play Play