Translation
drahé
drogo
dva
dwa
dvojlôžkový pokoj
pokój dwuosobowy
džús
sok
ešte
jeszcze
ešte ďalej
jeszcze dalej
fajčenie zakázané
palenie wzbronione
hodina
godzina
horúca voda
gorąca woda
hotovosť
gotówka
Hovoríte /anglicky / poľsky?
Czy mówi Pan/Pani po angielsku / polsku?
Hovorí tu niekto anglicky? poľsky?
Czy ktoś tu mówi po angielsku? polsku?
Hovorte, prosím, pomalšie/ hlasnejšie.
Proszę mówić wolniej / głośniej.
hranica
granica
chlieb
chleb
informácia
informacja
Internet
Internet
ísť rovno
iść prosto
Je?
Czy jest?
jeden
jeden