Facebook link

Kostol sv. Jána Krstiteľa Jaworki - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Kościół świętego Jana Chrzciciela Jaworki

Kostol sv. Jána Krstiteľa Jaworki

Kościół o prostej bryle z wieżą z cebulastym hełmem, biały z miedzianymi dachami. Otoczony kamienno-drewnianym ogrodzeniem.

ul. Kościelna 24, 34-460 Jaworki Turistický región: Pieniny i Spisz

tel. +48 182622752
Tento biely chrám je jednou z najkrajších sakrálnych stavieb v Małých Pieninách. Bol vystavaný na konci 18. storočia ako gréckokatolícky kostol svätého Jána Zlatoústeho. Pozornosť priťahuje ikonostas reštaurovaný za dodržania kánonov dekoratívneho umenia východných maliarov a umelcov.

Drevený lemkovský kostol vznikol v roku 1680 a po jeho požiari v roku 1798 bol postavený nový. Ide o murovanú stavbu z kamenných kvádrov, omietnutú, jednoloďovú, klasicistickú s prvkami baroka. Je to josefínsky vidiecky kostolík s jednoduchou vonkajšou formou bez dekorácií, architektúra vychádza z rakúskych úradných vzorov. Loď a presbytérium kryjú sedlové strechy, pôvodne šindľové, dnes z medeného plechu. Vysokú hodinovú vežu zakončuje dvojitá baňatá helmica s lampášom, a štíhlu vežičku-sanktusník báň.

Chrám má pozdĺžnu loď a užšie, trojstranne uzavreté presbytérium, ku ktorému prilieha sakristia. Vstup sa nachádza pod vežou. Interiér korunuje valená klenba s lunetami, ktoré spoločne so stenou pokrývajú maľby z roku 1926, dielo Andrija Demkowicza. Bohato dekorovaný gréckokatolícky, rokokový ikonostas z 18. storočia vypĺňajú cenné ikony. Prelamovaná cárska brána s párom stĺpov kryje baldachýn. Hudobný kúr podopiera trojitá arkáda. Nechýbajú bočné oltáre, kazateľnica, feretróny, ktoré zostali po gréckokatolíckom chráme a v presbytériu obraz svätého Jána evanjelistu namaľovaný na doske. Od roku 1946 slúži ako rímskokatolícky kostol farnosti v Szlachtowe.

K chrámu obklopenému kamenno-dreveným ohradením prilieha lemkovský cintorín.

V 21. storočí prešiel kostol rekonštrukciou, obnovy sa dočkal ikonostas a vymenená bola strešná krytina. V podkroví sa nachádza chránené stanovište netopiera vrápenca malého.