Facebook link

Mikołajowský dom, Tarnów - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Dom Mikołajowski Tarnów

Mikołajowský dom, Tarnów

Zabytkowe murowane budynki przy brukowanej wąskiej ulicy. Po drugiej stronie ulicy widoczny fragment ceglanego kościoła.

Plac Katedralny 6, 33-100 Tarnów Turistický región: Tarnów i okolice

tel. +48 146219993
Ide o jeden z najkrajších a najstarších goticko-renesančných domov v Tarnowe. Navyše predstavuje jednu z mála pamiatok svetskej mestskej architektúry prelomu gotiky a renesancie. Spolu so susednými budovami sa v ňom nachádza Diecézne múzeum, najstaršia inštitúcia tohto typu v Poľsku.

Dom vznikol na prelome 15. a 16. storočia tesne pred vežou katedrály, v kútiku pri Katedrálnom námestí. Pri stavbe boli využité mestské hradby: dom bol pristavaný k obrannej hradbe. Najpravdepodobnejšie mestský dom zakúpila a prestavala rodina Mikołajowských. V interiéri domu nájdeme prvky z prelomu 15. a 16. storočia.

Napríklad originálne renesančné ostenie okenných otvorov a dekoratívne sgrafito (vrstvové nástenné maliarstvo) charakteristické pre túto epochu.

Budova má mnoho originálnych architektonických detailov, medzi najzaujímavejšie môžeme zaradiť portály: vstupné a dva vo vnútri budovy a dosky pripomínajúce výstavbu a prestavby zvonku a vo vnútri budovy.

Prvý z kamenných sochaných portálov s erbom Kościesza v nadpraží sa nachádza v hlavnom vstupe. Tento erb vedie k otázniku pri čase vzniku budovy. Podľa nápisov na erbových štítoch v interiéri a na priečelí dom v roku 1524 vystaval Ján Mikołajowski erbu Gryf. Avšak podľa informácií z roku 1527 sa Mikołajowskému domu predtým hovorilo „Kornuszowský“, a erb Kościesza na vstupnom portáli nesúvisí s rodinou Mikołajowských.

Následné dva sochané portály sa nachádzajú v sieni na prízemí – jeden z nich je zakončený oblúkom v tvare „oslieho chrbta“, a druhý vo forme „useknutého trojlistu“. Ďalšie portály na poschodí sú wawelského typu, pripisované Benedyktovi Sandomierzaninovi. Posledný renesančný portál sa nachádza v priechode do ďalšieho domu.

Od roku 1930 v dome pôsobilo Okresné zdravotné stredisko a Múzeum hygieny.

V galérii Diecézneho múzea sa nachádza v poľskom doskovom maliarstve najstarší pašiový cyklus – osem výjavov Utrpenia Pána zakomponovaných na rubových stranách krídiel triptychu z Ptaszkowé z rokov 1430-1440.