Facebook link

Bazilika sv. Floriana Krakov - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Bazylika świętego Floriana Kraków

Bazilika sv. Floriana Krakov

Duży, jasny kościół z dwoma wieżami. Otoczony murowanym ogrodzeniem z metalowymi przęsłami.

ul. Warszawska 1B, 31-155 Kraków Turistický región: Kraków i okolice

tel. +48 124224842
Najdôležitejší kostol Kleparza (kedysi mesta, dnes časti Krakova) bol povýšený na úroveň baziliky minor pápežom Jánom Pavlom II.
Prvý chrám tu vznikol už v 12. stor. a v súčasnosti ide o barokový kostol z rokov 1657 – 84. Budúci pápež Ján Pavol II. tu v rokoch 1949 – 51 plnil kňazskú službu ako vikár a býval pritom v budove fary za kostolom. V Krakove sa rýchlo preslávil ako študentský duchovný pastier, dokonalý kazateľ a spovedník. Organizoval bohoslužby pre chorých, mystériá utrpenia Pána, koledné stretnutia a nakoniec početné výlety, počas ktorých slúžil poľné omše. Svoju bývalú farnosť navštívil ako pápež iba raz, počas poslednej púte do vlasti v roku 2002. Jeho osobu tu pripomínajú pamätné dosky – jedna vo vnútri kostola, druhá na vikárstve, pod oknom izby, v ktorej býval.