Facebook link

Bazilika, Gorlice - Obiekt - VisitMalopolska

Ste tu:
Späť

Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Sanktuarium Pana Jezusa w Więzieniu Gorlice

Bazilika, Gorlice

To monumentalny ceglano-kamienny gmach z piaskowcową, neorenesansową fasadą w stylu klasycznym, z niszami z posągami ewangelistów. Nad wejściem znajduje się relief z płaskorzeźbą, nad nim półokrągłe okno witrażowe.

Plac Kościelny 1, 38-300 Gorlice Turistický región: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 183537630
tel. +48 722245447
Počiatky existencie kostola siahajú do 14. stor. Na prelome 16. a 17. stor. zastával rolu kalvínskeho zboru. Dvakrát zhorel, v rokoch 1799 a 1874.
Vo svojej súčasnej podobe bol vystavaný v novorenesančnom slohu v rokoch 1885 – 1890 podľa návrhu Franciszka Pavoniho a Maksymiliana Nitscheho. Bohužiaľ, veľa utrpel v 1. svetovej vojne a z vojnovej skazy sa dočkal obnovy v rokoch 1920 – 31. Pre monumentálnu budovu kostola je charakteristické priečelie nadväzujúce na klasické formy, ozdobené kamennými sochami štyroch evanjelistov. Na frontóne vidíme latinský nápis: GORLICENSES VIRGINI DEIPARAE, čo znamená: „Gorličania Panne Bohorodičke“. Vo vnútri kostola si zvláštnu pozornosť zaslúži hlavný oltár zhotovený podľa návrhu Leonarda Marconiho, nad ktorým kraľuje nádherný obraz „Nanebovzatia Panny Márie“, ktorý svojim štetcom vytvoril Jan Styka. V ľavej lodi sa nachádza oltár s obrazom Piotra Stachiewicza „Sv. Jozef s Ježiškom“ a zázrakmi preslávená socha Pána Ježiša vo väzení pochádzajúca pravdepodobne z 16. alebo 17. stor., ďalej potom obraz Józefa Mehoffera predstavujúci sv. Terezu.