Tatry a Pieniny

Mały Giewont
Putovanie cez nádhernú scenériu Tatier, najvyšších poľských hôr, je jednou z veľkých atrakcií Malopoľska. Tak isto krásne sú aj Pieniny. Mnoho zaujímavostí a atrakcií sa ukrýva aj v podhorských regiónoch Podhala a Spiša. Poľské Tatry sú chránené v rámci Tatranského národného parku, sú to hory, ktoré vyžadujú dobrú kondíciu. Okrem dlhých a ťažkých výprav na najvyššie štíty, sa môžete vybrať aj na kratšie a oveľa ľahšie výlety, ktoré idú cez najkrajšie tatranské doliny. Miniatúrne Pieniny v porovnaní s Tatrami, taktiež chránené ako národný park, zaručujú mnoho atrakcií. Známu roklinu Dunajca, rieky, ktorá pretína hory, je možné obdivovať z pltí alebo počas peších alebo cyklistických výprav.

Vysoké Tatry

1. K tatranským jazerám
Palenica Białczańska – Morské oko – Szpiglasové sedlo – Dolina Piatich Poľských plies – Ráztocká dolina – Palenica Białczańska
21 km 8 hod. na pešo

Výlet k najväčším a najkrajším horským plesám je tatranskou klasikou. Prvá časť výletu, k Morskému oku, nie je náročná. Chodník vedie asfaltovou cestou (uzatvorená pre dopravu) od parkoviska na poľane Palenica Białczańska a – hoci je monotónny – poskytuje úžasné výhľady. Morské oko obklopujú najvyššie poľské štíty a stravu a oddych ponúka štýlová chata. Od Morského oka vedie trasa žltým chodníkom na Szpiglasové sedlo (2114 m n. m.), odkiaľ schádzame do Doliny Piatich Poľských plies. Atrakciou sú v nej nielen plesá, ale aj 70-metrový vodopád Siklava, ktorý je najvyšším v Poľsku. Aby sme sa k nemu dostali, treba na okraji doliny prejsť na modrý a potom na zelený chodník. Idúc ďalej podľa zelených znakov smerom dole do Ráztockej doliny prechádzame popri ďalšom vodopáde – Mickiewiczowe vodopády.


2. Nad Halou Gąsienicovou
Kuźnice – Kasprov vrch – Świnica – Hala Gąsienicowa – Kuźnice
11 km 5,5 hod. na pešo

Vďaka lanovke z Kuźnic na Kasprov vrch sa je možné dostať bez námahy na hlavný tatranský chrbát. Červený chodník vedie odtiaľ na Świnicu (2301 m n. m), impozantný vrchol týčiaci sa nad Halou Gąsienicovou. Výstup je strmý, ale nevyžaduje si lezecké schopnosti. Najlepšie bude, ak sa z vrcholu vrátime do Świnického sedla a zídeme čiernym chodníkom k malým, ale malebným Gąsienicowým stavom. Po oddychu v chate Murowaniec sa je možné vrátiť do Kuźnic po modrom alebo žltom chodníku.


Západné Tatry

3. Ku krížu na Giewonte
Kuźnice – Giewont – Mały Giewont – Dolina Strążyska – Zakopane
12 km 6 hod. na pešo

Majestátna silueta Giewontu s krížom nachádzajúcim sa na samom vrchole kraľuje nad Zakopaným, ako magnet, ktorý priťahuje turistov. Putovanie na vrchol začíname v Kuźniciach, modrým chodníkom vedúcim cez Poľanu Kalatówky k miniatúrnej chate na Hali Kondratowej. Odtiaľ začína strmý výstup. Posledný úsek prekonávame držiac sa reťazí. Naspäť sa oplatí vrátiť červeným chodníkom. Malebná trasa s krásnymi výhľadmi na Červené vrchy vedie hneď pod Malým Giewontom k zaujímavej Doline Strążyskej a ďalej do Zakopaného.


4. Poklady Doliny Kościeliskej
Kiry – Dolina Kościeliska – Kiry
11,5 km (s variantmi 17 km) 3,5 hod. (s variantmi 6–7 hod.) na pešo

Dolinu Kościeliska, považovanú za najkrajšiu v Západných Tatrách, ozdobujú efektné skalné brány a úžasné masívy Červených vrchov a Kominiarskeho Wierchu týčiace sa nad nimi. V tunajších vápencových skalách sa vytvorili mnohé jaskyne a časť z nich bola sprístupnená na návštevu. Výlet dolinou to je v podstate dlhá prechádzka medzi krásnymi výhľadmi. Túto prechádzku si je možné obohatiť putujúc bočnými chodníkmi do Jaskyne Mroźnej alebo do Wąwozu Krakov. V okolí chaty na Ornaku vedie krátky chodník do Smreczyńského stawu ukrytého v smrekovom lese a iné bočné chodníky vedú do jaskýň Mylnej a Raptawickej (je do nich možné vojsť, ak máme baterku).


Zakopane

5. Doliny reglowe
Zakopane – Dolina Białego – Sarnia Skała – Dolina Strążyska – Zakopane
8 km 3 hod. na pešo

Ak kondícia a čas dovolia, treba sa vybrať na výlet do najväčších tatranských dolín a na vysokohorské vrcholy, oplatí sa vybrať do komorných a tak isto zaujímavých reglowych doliniek nachádzajúcich sa hneď nad centrom Zakopaného. Od slávneho skokanského mostíka – Wielkej Krokwi – vedie cesta nazývaná Ścieżka pod Reglami do Doliny Białego. Je to veľmi úzky úvoz vyhĺbený v skalách dolomitického typu, v ktorom bol chodník vedený po drevených brvnách. Z hornej časti doliny sa čiernym chodníkom nazývaným Ścieżka pod Reglami dostaneme pod vrchol Sarniej Skały odkiaľ sa rozprestiera nádherný výhľad na Giewont. Tým istým chodníkom schádzame do Doliny Strążyskej, v ktorej podľa žltých znakov schádzame k malebnému vodopádu Siklawica a potom červeným chodníkom schádzame dolinou do Zakopaného.

6. Chrbtami Gubałówki
Witów – Butorów – Gubałówka – Zakopane
12 km 4 hod. na pešo, na bicykli

Oproti Tatrám, uzatvárajúc na sever kotlinu, v ktorej sa nachádza Zakopané, sa týči nie príliš vysoké Gubałowské pásmo. Z jeho chrbta sa rozprestierajú fantastické výhľady na Tatry. Výlet začíname vo Witowe, idúc čiernym chodníkom pozdĺž Čierneho Dunajca. Potom lahodným výstupom stúpame na Gubałówku. Práve z nej sa rozprestierajú najkrajšie výhľady. Do Zakopaného sa je možné vrátiť buď lanovkou alebo môžeme zísť jedným z mnohých chodníkov, ktoré sa tu nachádzajú. Najrýchlejší peší zostup vedie ďalej čiernym chodníkom, dlhší variant vedie chrbtom do Poronina alebo Harendy.


Nedeca, Czorsztyn


1. Dva hrady
Czorsztyn – Sromowce Wyżne – Nedeca
13 km 5 hod. na pešo

Vďaka výletu je možné navštíviť dva hrady, s malebnou polohou pri Czorsztyńskom jazere. Trasa vedie označenými chodníkmi, čiastočne cez územie Pieninského národného parku. Odchádzame zo zrúcanín hradu Wronin v Czorsztyne. Od hradu ideme zeleným chodníkom cez dedinu a následne, v hornej časti Czorsztyna, odbočujeme vpravo, za znakmi modrého chodníka. Prechádzame popri informačnom pavilóne Pieninského národného parku a putujeme odkrytým chrbtom Majera. Ne priesmyku Osika prichádzame k ceste vedúcej z Krośnicy do Sromowiec Wyżnych, trasa však neustále vedie za znakmi chodníka na sedlo Tri Kopce. Tu ostro schádzame červeným chodníkom pod skalami Rabsztynu do Sromowiec Wyżnych-Kątów a k pltníckej zastávke nad Dunajcom. Chodník následne vedie cestou do Sromowiec Wyżnych a cez nízku hrádzu Sromowského jazera sa dostávame na druhý breh Dunajca. Pozdĺž južného brehu vedie cesta z Nedeci k hranici so Slovenskom, ktorou sa dostávame k hrádzi Czorsztyńského jazera. Múry stavby sú až 56 m vysoké a predstavujú najvyššiu zemnú hrádzu v Poľsku. Chodník, pretínajúc serpentíny cesty, nás zakrátko zavedie pod hrad Dunajec. Stavba s efektnou polohou má v pamäti stredoveké časy: horný hrad na vrchole vrchu je gotický, avšak väčší dolný hrad reprezentuje renesančný štýl. Približne 200 m od hradu sa nachádza prístav odkiaľ sa do Czorsztyna môžeme v lete vrátiť výletnou loďou.


2. Okolo pieninského parku
Nedeca – Frydman – Dębno Podhalańskie – Maniowy – Mizerna – Kluszkowce – Czorsztyn – Krościenko – Szczawnica – Červený Kláštor – Sromowce Niżne – Sromowce Wyżne – Nedeca
65 km 8 hod. na bicykli

Výlet vedie pohodlnými asfaltovými cestami, v prevažnej časti mimo skál, k najzaujímavejším miestam v Pieninách. Odchádzame spod hradu Dunajec v Nedeci malebnou cestou vedúcou južným brehom Czorsztynského jazera. Zakrátko prichádzame do dediny Frydman, v ktorej si môžeme pozrieť gotický kostol a renesančný kaštieľ. Ďalšou zastávkou na trase je Dębno Podhalańske, obec preslávená úžasným dreveným kostolíkom pochádzajúcim z 15. storočia a zapísaným do zoznamu UNESCO. Z Dębna Podhalańského sa cestou č. 969 vydávame smerom na Krościenko. Schádzame však na bočné cesty, tak aby sme na úpätí gorczańského pásma Lubania prešli cez dediny Maniowy, Mizerna a Kluszkowce. Z tejto poslednej obce stúpame k zrúcaninám hradu Wronin w Czorsztyne. Následne hlavnou cestou schádzame do Krościenka, prekračujeme Dunajec a ideme pozdĺž rieky takmer do Szczawnice. Na koniec schádzame z hlavnej cesty na pohodlnú cestu tiahnucu sa pozdĺž Dunajca na slovenskej strane. Môžeme obdivovať nezabudnuteľnú krásu krajiny pieninského sedla. V obci Červený Kláštor sa mostom pre chodcov vraciame na poľskú stranu do Sromowiec Niżnych. Ďalej ideme cez Sromowce Wyżne-Kąty a Sromowce Wyżne a prichádzame k záverečnej zastávke na trase – Nedece a hradu.


Krościenko nad Dunajcom, Szczawnica

3. Sokolą Percią
Krościenko – Sokolica – Zámkova hora – Tri koruny – Krościenko
12 km 5,5 hod. na pešo

Ak sa na prielom Dunajca chceme pozrieť z vtáčej perspektívy, najlepšie bude, ak budeme stúpať na známy vrch Sokolicu (747 m n. m.): z Krościenka vedie naň zelený chodník. Terasa nachádzajúca sa na viac ako 300 metrovej skale zaručuje nezabudnuteľné výhľady. Na ďalšiu trasu nás vedie modrý chodník nazývaný Sokolą Percią. Cez Czertezik a Ociemny Wierch vedie na Zámkovú horu s reliktami stredovekého hradu. Na najvyšší masív Pienin – Tri koruny (928 m n. m.) - je odtiaľ už veľmi blízko. Z tunajšej vyhliadkovej platformy na Okrąglicy sa rozprestierajú ďalšie úžasné výhľady na dole tečúci Dunajec a malé plte. Do Krościenka schádzame najprv modrým chodníkom na priesmyk Szopka a potom žltým chodníkom.


4. Wysoka a úvoz Homole
Szczawnica – Wysoka – Úvoz Homole – Jaworki
13 km 4 hod. na bicykli

Malé Pieniny sú známe vďaka rozľahlým chrbtovým lúkam a malebným skalám, ktoré sú najzaujímavejšie hlavne v miniatúrnom úvoze Homole. Práve v Malých Pieninách sa týči aj najvyšší vrchol celého pásma – Wysoka (1050 m n. m.). Na svahy Malých Pienin sa je možné dostať zo Szczawnice sedačkovou lanovkou na Palenicu. Odtiaľ žltým chodníkom vychádzame na hlavný chrbát stretávajúc modré znaky. Idúc za nimi cez rozľahlé chrbtové lúky prichádzame na Wysoku. Pri schádzaní z vrcholu je potrebné byť opatrným: cesta je výnimočne strmá. Od modrého chodníka odchádza v určitom momente zelený chodník, ktorý nás zavedie do úvozu Homole a následne do Jaworiek, kde svoj výlet končíme.
Oplatí sa navštíviť:
Morské oko, najväčšie jazero v Tatrách obklopené najvyššími štítmi Poľska, ktoré zaručujú nezabudnuteľné výhľady a oddych v najstaršej chate PTTK
Dolinu Kościeliskú, ktorá sa v Západných Tatrách považuje za najkrajšiu, je ozdobená zaujímavými skalnými bránami
Zakopané, nazývané zimným hlavným mestom Poľska, obec s neopakovateľnou atmosférou, s nádhernou drevenou zástavbou, dokonalou bázou na výlet do Tatier
Chochołów, dedinku nazývanú živým skanzenom, s unikátnou skupinou podhalanskej drevenej architektúry
Dębno Podhalańske, v ktorom sa nachádza jeden z najkrajších drevených kostolíkov Malopoľska zapísaný do zoznamu UNESCO
Roklina Dunajca, kde splav na pltiach je jednou z najzaujímavejších atrakcií regiónu.
Hrady v Czorsztyne a Niedzici týčiace sa malebne nad vodami Czorsztyńského jazera
Úžľabina Homole, prírodná rezervácia s neobyčajne zaujímavými skalami

Multimédiá


 
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu VisitMałopolska
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Súvisiace príspevky