Malopoľská trasa svetového dedičstva UNESCO

Wzgórze Wawelskie z lotu ptaka
Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO vznikol v r. 1972. Jeho myšlienkou, v súlade s názvom, bola a je ochrana najvzácnejších historických pamiatok a regiónov sveta, dôležitých nielen z historického hľadiska, ale aj kultúrneho alebo prírodného.

Pripojenie sa do prestížneho zoznamu, akým sa zoznam UNESCO stal, nie je jednoduché. Nominované objekty musia spĺňať mnoho kritérií a o ich zápise do registrácie rozhoduje špeciálna komisia. Potrebnou podmienkou, hoci nepostačujúcou, je výnimočná a univerzálna hodnota prihláseného miesta, ako aj jeho autenticita. Okrem prírodných a kultúrnych bohatstiev sa od r. 1992 vymedzujú aj kultúrno-prírodné dedičstvá, nazývané kultúrnymi územnými oblasťami zachytávajúcimi prepojenie medzi človekom a jeho prirodzeným okolím. Príkladom takéhoto miesta v Poľsku je architektonicko-pamiatková skupina v Kalvárii Zebrzydowskej.

21. júna 2013 je výnimočným dátumom pre všetkých obyvateľov Malopoľska. Vtedy totižto Komitét svetového dedičstva w Phnom Penh jednomyseľne prijal rozhodnutie o vpísaní do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 16 drevených pravoslávnych kostolov v poľskom a ukrajinskom regióne Karpát, z čoho až štyri sa nachádzajú na teréne Malopoľského vojvodstva. Je to mimoriadna udalosť, pretože nominované objekty museli vyhovieť dvom náročným kritériom: byť unikátnym svedectvom kultúrnej tradície a byť mimoriadnym príkladom stavebníctva. Medzi Malopoľské svätyne, ktoré boli zarátané do svetového dedičstva UNESCO patria: pravoslávny kostol sv. Jakuba Mladšieho Apoštola v Powroźniku, pravoslávny kostol Opatery Bohorodičky v Owczarach, pravoslávny kostol sv. Paraskiewy v Kwiatoniu a pravoslávny kostol sv. Michala Archanjela v Brunarach Wyżnych. Vymenované pravoslávne kostoly sú súčasťou Trate drevenej architektúry, ktorá obsahuje viac ako 250 rôznorodých stavieb a komplexov na teréne malopoľského vojvodstva. Tieto svätyne nie sú jedinými objektmi Trate, ktoré sú na Zozname svetového dedičstva UNESCO, pretože v roku 2003 roku čestný titul už obdržali drevené kostoly v Binarowej, Dębnie, Lipnicy Murowanej a Sękowej.

Multimédiá


Súvisiace príspevky