Gorce a Ostrovné Beskydy - cestou kostolov a múzeí

Drewniany zabytkowy kościół z blaszanym dachem, ceglany mur z wejściem dookoła kościoła
V roku 2001 z iniciatívy Malopoľského vojvodstva bol vytvorený Chodník drevenej architektúry. Je to trasa, ktorá vedie po stopách historických katolíckych a pravoslávnych kostolov, zvoníc, dvorcov, víl a usadlostí.

V roku 2001 z iniciatívy Malopoľského vojvodstva bol vytvorený Chodník drevenej architektúry. Je to trasa, ktorá vedie po stopách historických katolíckych a pravoslávnych kostolov, zvoníc, dvorcov, víl a usadlostí. Všetky objekty, ktoré ho tvoria, v sebe majú niečo výnimočné. Môžete sa o tom presvedčiť pri návšteve kostola Panny Márie Pomocnej v Jurkowe alebo kostola sv. apoštolov Šimona a Júdy Tadeáša v Dobrej. Trocha severnejšie od nich leží košatými stromami obklopený filiálny kostol sv. Mikuláša biskupa v Skrzydlnej. V okolí, presne v Kasine Wielkej, stojí takmer tristopäťdesiatročný kostol sv. Márie Magdalény. Rovnaké zasvätenie nesie kostol sv. Márie Magdalény – Múzeum Władysława Orkana v Rabke-Zdroji. Keď vyrazíme na východ, dorazíme ku kostolu sv. Jana Evanjelistu v Pisarzowej a kostolu sv. Antona opáta pustovníka v Męcine. Na koniec nesmieme zabudnúť vstúpiť do kostola svätého Kríža na „Piątkowej Górke“ v Rdzawce ležiaceho pri obľúbenej ceste z Krakova do Zakopaného (tzv. „zakopianka“), od ktorej sa otvára výhľad na krásnu Babiu horu.

Zaujímavé sakrálne pamiatky sa, samozrejme, nachádzajú i mimo Chodník drevenej architektúry. Pozornosť si zaslúži Pápežská kaplnka pod Turbaczom pripomínajúca lásku Jána Pavla II. k horám. Medzi murovanými svätostánkami odporúčame baziliku Panny Márie Bolestnej v Limanowej a pútnický kostol Panny Márie Útešnej na Pasierbci. Zmieniť je potrebné tiež skutočnosť, že Ostrovnými Beskydami prebieha Trasa východného frontu 1. svetovej vojny, na ktorej sa nachádzajú: cintorín Jabłoniec, cintorín v Kamionke Małej, pomník stretnutia generácií – Chyszówki a cintorín v Limanowej.

Rovnako toho o histórii regiónu „povedia“ múzeá a dvorce rozmiestnené v mestečkách a dedinkách Gorcov a Ostrovných Beskýd. Dvorec v Laskowej bol postavený na prelome 16. a 17. stor. Táto baroková budova pôvodne patrila rodu Laskowských, majiteľom dediny Laskowa v období od stredoveku až do 2. polovice 17. stor. V roku 1688 zadlžené panstvá Laskowa Górna a Dolna zakúpil krakovský biskup Jan Małachowski. Počas ďalších storočí patril dvorec v Laskowej, vyznačujúci sa vysokou šindľovou strechou krakovského typu, postupne biskupom, Skrzyńským a Żochowským. V súčasnosti sa nachádza v rukách rodiny Michałowských a predstavuje jeden z bodov Chodníka drevenej architektúry. Na zoznam objektov chodníka je zapísaný tiež dvorec v Świdniku. Táto sčasti drevená a sčasti murovaná budova bola postavená v roku 1752 vtedajšími majiteľmi dediny – Wielogłowskými. 

Ďalšia stavba, ktorú musíme zmieniť, je slávna „Orkanówka”, teda Biografické múzeum Władysława Orkana v Porębe Wielkej. Táto vila, postavená v štýle nadväzujúcom na zakopanský, pojme zbierky prezentujúce život a literárnu tvorbu Władysława Orkana a pamiatky hmotnej kultúry horalov žijúcich na severných svahoch Gorcov. Na počesť slávneho spisovateľa obdobia Mladého Poľska (medzivojnové obdobie) bolo pomenované tiež Múzeum Władysława Orkana v Rabke-Zdroji so sídlom v drevenom kostole sv. Márie Magdalény. V chráme pochádzajúcom z počiatku 17. stor. si môžeme prezrieť niekoľko výstav, vrátane hrnčiarstva, pastierstva, odevu a starého ľudového rezbárstva. Pokladnicou vedomostí o dávnych dobách je tiež Múzeum horalov a zbojníkov v Rabke – Zdroji. Inštitúcia obsahuje expozície týkajúce sa horalov obývajúcich okolité územie a karpatských zbojníkov. Sídli v niekoľkých budovách a zahŕňa napr. horalskú chalupu dom U Troch Madon, malý zámok karpatského zbojníctva a pastiersky salaš. Pokiaľ chceme odhaliť históriu okolia Limanowej, stojí za to zavítať do Regionálneho múzea Limanowska, ktoré zhromaždilo impozantný počet historických, etnografických, umeleckých a fotografických exponátov. Je ich dvadsaťšesťtisíc.

Do Chabówky priťahuje turistov Skanzen koľajových vozidiel. Do jeho zbierok patria napr.: parné lokomotívy, dreziny, motorové lokomotívy a elektrické vozidlá. V letnom období skanzen ponúka nevšednú atrakciu – krátka jazda retrovlakom z Chabówky do Kasiny Wielkej. Milovníkom starej železnice odporúčame tiež účasť na Parnom zjazde (Parowozjazd). 

Keď sme v okolí, nemali by sme vynechať ani Kláštorné múzeum cisterciánov v Szczyrzyci a Skanzen na Jędrzejkówke v Laskowej.