Ste tu:
Späť

Gorlice a okolie

Gorlice a okolie

Gorlice

Neďaleko Gorlic – neveľkého mesta položeného na úpätí Laboreckej vrchoviny – sa v roku 1915 odohrala jedna z najdôležitejších bitiek 1.svetovej vojny. Spôsobila prelomenie frontu a napokon aj vytlačenie cárskych armád z Haliče. Okolie Gorlic bolo scénou ťažkých bojov už skôr – front sa na niekoľko zimných mesiacov 1914/1915 zastavil na sever od mesta v doline Białej Tarnovskej a na juhu dochádzalo k bitkám v Nízkych Beskydách. Svedectvom týchto urputných bojov sú mnohé cintoríny v okolí. Pamiatky Veľkej vojny, spojené najmä s bitkou pri Gorliciach, sa nachádzajú v celom meste.

Ak chcete navštíviť vojenské cintoríny na bojiskách v Nízkych Beskydách stačí ísť smerom na juh od Gorlic. Kľúčové boje, ktoré mali vplyv na gorlickú operáciu prebiehali severne od mesta, oi. pri a na vrchu Pustki v Łużnej.

 
 Názov zariadenia
 36. Vojenský cintorín č. 91, Gorlice  39. Vojenské cintoríny č. 123 a 122, Łużna
 37. Regionálne múzeum PTTK, Gorlice  40. Vojenský cintorín č. 118, Staszkówka
 38. Vojenský cintorín č. 60, Małastów  Prehrať Prehrať