Facebook link

Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich Kraków

Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich Kraków

Podgórze Kraków

Zacisze 12/4b, Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice

tel. +48 124300437
Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich istnieje od 2014 roku i należy do Krakowskiej Izby Turystyki i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich (FEG – European Federation of Tourist Guide Associations).

Celem Federacji jest reprezentowanie stanowiska i interesów przewodników w stosunku do innych podmiotów na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz strukturalne i merytoryczne wsparcie działalności i funkcjonowania stowarzyszeń przewodnickich i przewodników turystycznych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Członkami Federacji są stowarzyszenia przewodnickie: Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych w Krakowie (1989), Stowarzyszenie Oświatowe Zamek Królewski w Krakowie (1995), Towarzystwo Przewodników Renesans (2000), Stowarzyszenie Przewodników i Popularyzatorów Wiedzy o Krakowie Krąg (2001), Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych Gaudeamus (2009), Stowarzyszenie Przewodników Miejskich po Krakowie Secesja (2014), obejmując kwalifikowanych przewodników. Wszyscy nasi przewodnicy mają certyfikaty i odznaki przewodnickie z herbem Miasta Krakowa. Dane kontaktowe każdego z przewodników znajdują się na dedykowanej stronie internetowej: fsp.krakow.pl Przewodników zrzeszonych w Federacji cechuje profesjonalizm, wiedza, wysoka jakość świadczonych usług, rzetelność w wykonywaniu zawodu, kultura osobista, szacunek dla klientów i kolegów przewodników. Trzy Stowarzyszenia (członkowie) organizują kursy dla kandydatów na przewodników po Krakowie, na zasadach obowiązujących przed deregulacją zawodu. Federacja prowadzi egzaminy dla absolwentów kursów. Wręczanie certyfikatów nowym przewodnikom organizujemy w Urzędzie Miasta Krakowa. Federacja promuje zwiedzanie Krakowa z kwalifikowanym, licencjonowanym przewodnikiem. Dwa razy do roku organizuje bezpłatne wycieczki dla mieszkańców Krakowa pod hasłem „Przewodnicy mieszkańcom” - z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika (21 lutego) oraz Światowego Dnia Turystyki (27 września).