Facebook link

Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego

Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego

Turysta z przewodnikiem w Tatrach

Chałubińskiego 42a, Zakopane Region turystyczny: Tatry i Podhale

Chociaż są tacy co twierdzą, że przewodnictwo tatrzańskie jest starsze od Tatr to prawda wygląda nieco inaczej... Jego korzenie sięgają co najmniej XVI w. Wzorując się na Węgierskim Towarzystwie Karpackim Zarząd Główny Towarzystwa Tatrzańskiego (TT) nadał w 1875 roku sprawom przewodnickim ramy organizacyjne, a w 1877 roku ogłoszono spis przewodników, dokąd mogą prowadzić oraz ich wynagrodzenia. Do przewodników “pierwszorzędnych” zaliczono: Jędrzeja Walę (ojca), Maciej Sieczkę, Szymona Tatara starszego, Wojciecha Roja oraz Jędrzeja Walę (syna). W następnych latach, wskutek rozwijającego się ruchu turystycznego liczba przewodników rosła (od 31 w 1886 r., do 58 w 1900 r.), na ich czoło wysuwa się, aż do swojej tragicznej śmierci podczas akcji ratunkowej w 1910 roku Klemens Bachleda – nieformalny król przewodników”.
Kilkusetletnia tradycja i XXI wiek nakładają obowiązek dostosowania przewodnictwa tatrzańskiego do nowych światowych standardów, w 1999 roku powstało niezależne stowarzyszenie przewodnickie o nazwie: Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego (CPT) z siedzibą w Zakopanem. W skład stowarzyszenia wchodzą podmioty zrzeszające tatrzańskie koła przewodnickie w: Zakopanem (Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich im Klemensa Bachledy, Koło Przewodników Tatrzańskich przy OT PTTK, Stowarzyszenie Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich), Krakowie (Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich im. Zofii i Witolda Paryskich przy OA PTTK, Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki przy PTTK Kraków), Gliwicach (Koło Przewodników Tatrzańskich im. Tadeusza Szczerby przy PTTK Gliwice) i Katowicach (Koło Przewodników Tatrzańskich im. Janusza Chmielowskiego przy PTTK Katowice). Najważniejszymi zadaniami CPT są: szkolenie, egzaminowanie i koordynacja działalności przewodnictwa tatrzańskiego, dbałość o jak najwyższy poziom merytoryczny i etyczny przewodników, współpraca z parkami narodowymi, urzędami administracji państwowej i samorządowej oraz współpraca z innymi organizacjami przewodnickimi w kraju i zagranicą. Udając się w Tatry lub w rejon Podtatrza obejmujący Spisz, Orawę, Podhale i Pieniny warto skorzystać z usług uprawnionych przewodników turystycznych górskich tatrzańskich. W zależności od stopnia trudności trasy i wycieczki może to być przewodnik klasy I (najwyższa klasa przewodnicka), II lub III. Dlaczego z przewodnikiem? Bo bezpieczniej i ciekawiej. Przewodnik dostosuje trasę, oceni potencjalne zagrożenia, zadba o bezpieczeństwo, przekaże kompendium wiedzy o odwiedzanym terenie, zasady zachowania się w górach oraz ekologii. Przewodnicy tatrzańscy oferują wycieczki po szlakach Tatr polskich i słowackich, wspinaczki letnie i zimowe (w skale i lodzie), wycieczki autokarowe po polskim i słowackim Podtatrzu, Pieniny i spływ Dunajcem, wycieczki tematyczne (przyroda, historia, etnografia) i edukacyjne, góry Słowacji (m.in. Wielka i Mała Fatra, Tatry Niżne, Góry Choczańskie, Słowacki Raj), tatrzańskie tury wysokogórskie (m.in. Mnich, Mięguszowieckie Szczyty, Grań Kościelców), najbardziej „honorne” góry Tatr (m.in. Gerlach, Łomnica, Lodowy, Wysoka), skiturowe wycieczki narciarskie, freeraidy, wyprawy na rakietach śnieżnych, skialpinizm, szkolenia wspinaczkowe i lawinowe.